Lægemiddel- og biotekvirksomheder

Lægemiddel- og biotekvirksomheder

De bedste ruter til de bedste terapier

Der er en social kontrakt mellem lægemiddelvirksomheder og de mennesker, der har brug for deres produkter. Mens problemet med adgang til medicin har mange facetter, og ansvaret for at tackle det ligger hos mange forskellige aktører, har lægemiddel- og biotekvirksomheder klart en afgørende rolle at spille i at finde flere ruter til etisk udvidelse af adgangen til deres lancerede behandlinger.

Forskudt lancering af innovative behandlinger vil udløse uopfyldte medicinske patientbehov i lande, hvor behandlingen endnu ikke er lanceret, idet læger som almindelig praksis søger adgang til de bedste tilgængelige behandlinger for deres patienter.

HVORDAN VI STØTTER ADGANG FOR

LÆGEMIDDEL- OG BIOTEKVIRKSOMHEDER

FarmaMondo har faciliteret betalt adgang til lægemidler i mere end 100 år. Vores landespecifikke metoder giver os mulighed for at interagere tæt med de sundhedsudbydere, der repræsenterer de grupper af patienter med uopfyldte behov, som vi primært henvender os til. Vi modtager en konstant strøm af spontane anmodninger om licensfri, betalt adgang fra sundhedsudbydere globalt, og vi arbejder på at opfylde alle sager om adgang på en rettidig måde, der overholder reglerne. Lægemiddel- og biotekvirksomheder kan vælge at stille deres behandlinger til rådighed for spontane, anmodninger om licensfri adgang gennem FarmaMondo Global Access operations eller at starte et centraliseret adgangsprogram gennem FarmaMondo Managed Access operations.

De bedste ruter til de bedste terapier

Der er en social kontrakt mellem lægemiddelvirksomheder og de mennesker, der har brug for deres produkter. Mens problemet med adgang til medicin har mange facetter, og ansvaret for at tackle det ligger hos mange forskellige aktører, har lægemiddel- og biotekvirksomheder klart en afgørende rolle at spille i at finde flere ruter til etisk udvidelse af adgangen til deres lancerede behandlinger.

Forskudt lancering af innovative behandlinger vil udløse uopfyldte medicinske patientbehov i lande, hvor behandlingen endnu ikke er lanceret, idet læger som almindelig praksis søger adgang til de bedste tilgængelige behandlinger for deres patienter.

HVORDAN VI STØTTER ADGANG FOR

LÆGEMIDDEL- OG BIOTEKVIRKSOMHEDER

FarmaMondo har faciliteret betalt adgang til lægemidler i mere end 100 år. Vores landespecifikke metoder giver os mulighed for at interagere tæt med de sundhedsudbydere, der repræsenterer de grupper af patienter med uopfyldte behov, som vi primært henvender os til. Vi modtager en konstant strøm af spontane anmodninger om licensfri, betalt adgang fra sundhedsudbydere globalt, og vi arbejder på at opfylde alle sager om adgang på en rettidig måde, der overholder reglerne. Lægemiddel- og biotekvirksomheder kan vælge at stille deres behandlinger til rådighed for spontane, anmodninger om licensfri adgang gennem FarmaMondo Global Access operations eller at starte et centraliseret adgangsprogram gennem FarmaMondo Managed Access operations.

FØLG OS PÅ